OUT OF THE BLUE

interactive audiovisual installation

7.11-28.12 2012

4AM Fórum for architecture and media, Brno

metal boxes, synthetic resin, rgb leds, perspex+metal table, photoresistors, arduino, max/msp, computer + sound system

video

about (cz)

„Sledování proudu světla a hledání dynamiky ve statickém. Světlo jako zdroj živé skladby. Zvuk jako otisk světla.“ (J. Suchánek)

Interaktivní světelně-zvuková instalace Zčistajasna navazuje na umělcovo předešlé zkoumání propojování zvuku a obrazu, poprvé však jde o samostatnou výstavu, umístěnou pro autora netradičně ne v přírodě, ale v prostoru galerie. Instalace se proto odlišuje od těch předešlých, ve kterých musel řešit i jejich odolnost a kompaktnost ve vztahu k přírodním živlům. Výrazově se více posouvá od industriálu k minimalismu. Suchánek doposud světlo a jeho barvy napojoval na zvuk, vytvářel synestetické elektronické organismy a systémy. Tentokrát však princip obrací a rozšiřuje roli světla jako prvotního spouštěče a hybatele dějů.

Jiří Suchánek ve své instalacii ve 4AM opět otevírá své dlouhodobé téma: vztah člověk a stroj. Ptá se, jak nastavit soužití s technologiemi tak, aby nás časem netyranizovaly, či jak operační systém designuje kolektivní způsob myšlení. Za katalyzátor technologických (r)evolucí považuje přírodu a její rytmus. Díky interaktivitě se i divák může stát součástí dialogu a položit své vlastní otázky.

( Barbora Šedivá )

photos

stul

detail

linekabely

umberto

tech-concept

Each photo-resistor placed on the perspex desk is connected to Arduino and sending measured intensities via serial to max/msp. There each signal controls volume of one oscillator (in max/msp) and brightness if one RGB LED light.

Oscillators are set in tune.

36 light sensors then act as type of light piano.

From time to time – out of the blue – change happens and all system is retuned and color set is changed.

 

 

play

poster

zcistajasna_poster

 

poster by The Rodina